Förskola Helsingborg – tips inför valet 

Att vara föräldraledig och få betalt för att tillbringa dagarna med sitt älskade barn är en ynnest och något som vi svenskar ska vara både stolta och tacksamma över. Det är en tid och en möjlighet som aldrig kommer igen. 

Livet har emellertid sin gång och vid någon tidpunkt är det dags att gå vidare till jobb – och för barnet är det dags att börja skolas in på förskola. Frågan är bara hur man ska tänka. Vilken förskola i Helsingborg – eller var man nu än må bo – ska man välja, och hur ska man tänka gällande valet? Vi ger några tips om detta och som följer: 

  • Ställ dig i kö. Viktigt är att man ser till att vara inne i systemet och köa för en förskola i Helsingborg redan under föräldraledigheten. 
  • Besök förskolorna. Se till att boka in besök hos olika förskolor i Helsingborg och bilda dig en uppfattning om miljön, om vilken pedagogisk inriktning man har och hur du exempelvis upplever allt från personal till mat. Lista upp plus och minus med de förskolor du besöker. 
  • Bemötande. Hur blir ditt barn bemött på respektive förskola i Helsingborg och hur upplever du att barnet trivs? Alla barn är olika och behöver olika mycket tid innan man börjar känna sig som hemma, men det första intrycket och den första upplevelsen bör ändå tas på allvar. I många fall så är det viktigare med ett barn som verkligen blir sett än hur pedagogiken ser ut. 
  • Barngruppen. En viktig del i att bli sedd och känna sig värdefull. Barnet ska inte försvinna in i den stora massan. Hur pass stora barngrupper en förskola i Helsingborg har, spelar en stor roll i detta. Mindre barngrupper är ofta att föredra. Det skapar trivsel och en enklare väg för barnet att på egen hand bygga upp relationer och vänskaper.