Om oss

Vi som skriver på den här sidan är ett gäng personer som i grunden är olika varandra. Vi arbetar med olika saker, vi bor i olika städer och vi befinner oss i olika åldrar. Utöver detta så lever vi olika familjekonstellationer och har extremt skilda fritidsintressen.

Likheterna mellan oss är få och frågan är om detta projekt är genomförbart? Kan man driva en sida där folk är så olika varandra? Well, går det att få ett fungerande samhälle med samma premisser?

Olikheterna är en styrka och vår sida ska vara en spegel av vårt samhälle!

Att vi är olika är det som skapar en dynamik och som skapar lite spänning i tillvaron. Att vi som skriver har så många olika intressen, yrken och lever så pass olika liv kommer att ge dig som läsare nya infallsvinklar, nya tankar och inspiration.

Du kommer säkert att nicka instämmande till vissa texter och du kommer garanterat att skaka på huvudet åt andra. Det är också en del av vårt mål. Vi vill skapa både glädje och irritation och erbjuda både friktion och med glid i tillvaron.

Den här sidan kommer alltid att ge dig ny kunskap om väldigt olika områden och ämnen. Vi backar aldrig för tuffa, tyngre ämnen och vi kommer heller aldrig att anse att det mest vardagliga är för litet för att skriva om. Vi ska täcka in allt. Välkommen!