Vikten av att försäkra sig mot dolda fel vid bostadsförsäljning

När du står inför uppgiften att sälja din bostad är det inte bara priset som är avgörande, utan även att säkerställa att du är försäkrad mot eventuella dolda fel. Att förbise detta kan leda till framtida bekymmer och tvister. Som säljare har du en skyldighet gentemot köparen, och detta inkluderar ansvar för eventuella fel som upptäcks efter affären är genomförd.

Försäljning av en bostad är en komplex process med många aspekter att ta hänsyn till. Majoriteten av bostadsaffärer genomförs genom en fastighetsförmedling, vilket ger en viss nivå av trygghet för både säljare och köpare. Trots att köparen har en betydande roll när det kommer till att inspektera den potentiella bostaden, bär även säljaren ett stort ansvar. Därför är det av högsta vikt att vara öppen och ärlig från början, och att inte dölja några eventuella fel som senare kan leda till reklamationer. Som säljare kan du hållas ansvarig för dolda fel upp till 10 år efter försäljningen.

Försäkringens roll vid bostadsförsäljning

En försäkring mot dolda fel kan utgöra ett betydande skydd för säljaren mot eventuella krav från köparen. Dolda fel i hus kan få allvarliga konsekvenser och leda till ekonomisk börda för säljaren. Upplysningsplikten omfattar alla aspekter av fastigheten, inklusive byggnader, mark och installationer. Även om köparen genomför en besiktning innan köp, kan det uppstå tvister i efterhand.

Säljarförsäkring, även känd som överlåtelseförsäkring, är en typ av försäkring som täcker dolda fel vid bostadsförsäljning. Denna försäkring kan vanligtvis tecknas genom din fastighetsförmedling eller genom olika försäkringsbolag. Det är viktigt att notera att olika försäkringsbolag kan ha olika villkor och undantag i sina policys. För att säkerställa en så omfattande skydd som möjligt är det rekommenderat att genomföra en grundlig besiktning med hjälp av en oberoende besiktningsman innan försäljningen.