Hjälp med trädfällning

Träd är vackra, men ibland måste man ta ned dem. Då är det viktigt att fällningen utförs på ett så säkert sätt som möjligt. Det finns särskilda företag som är specialiserade på trädfällning.

Det tar lång tid för ett träd att växa sig riktigt stort, men ibland kan det bästa ändå vara att ta ned det. Inte sällan är det om trädet blivit alltför stort och står för nära huset. Vilket kan leda till att taket eller fasaden skadas av grenar som skaver mot taket eller fasaden. Det händer också att träd blir gamla, sjuka och försvagade. Då kan de utgöra en fara för människor som vistas i närheten om de knäcks och grenar faller ned. Sådana träd bör man helst ta ned så fort som möjligt för att undvika skador.

Få hjälp med att återställa platsen där trädet stod

Vill man ha hjälp med trädfällning på Värmdö finns det företag som erbjuder sektionsfällning av stora träd. Då används en kranbil försedd med en griptång, och man sågar ned trädet bit för bit och lyfter sedan ned bitarna. På så vis riskerar man inte att skada omgivande bebyggelse och kan också undvika olyckor. Trädfällning omfattas av det så kallade rut-avdraget, som man som privatperson kan använda sig av. Många företag erbjuder även andra tjänster som exempelvis stubbfräsning, bortforsling av trädet eller att få det sågat till ved. Fundera över vilka tjänster som kan vara aktuella och ta sedan in specificerade offerter från några olika företag och jämför.