Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för att du handlar hos oss!


Denna integritetspolicy beskriver hur Quality Brands Sweden AB / qbsweden.se org. nr 559086-2859, samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

Den nya EU-lagen, dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen
.


Innan vi går in på några detaljer skulle vi vilja belysa några av huvudprinciperna bakom den.


Integritetspolicyn har tre syften:

Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna fortsätta skicka ut ekologiska och giftfria produkter till dig.

Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med den.


Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Quality Brands Sweden AB samlar in och hur denna används.


Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund och för att ge dig bra service, uppföljning och information samt för att nå dig via marknadsföring och erbjudande. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar. Vi har endast fått tillgång till dina uppgifter genom att du gjort ett köp i qbsweden.se webbutik eller anmält dig till vårt nyhetsbrev. Vid våra utskick av nyhetsbrev finns alltid möjlighet att avregistrera sig.


Vi behandlar endast personuppgifter som vi behöver och laglig grund för och lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.


Personuppgifter vi lagrar:


  • Namn

  • Adress

  • E-postadress

  • Mobilnummer


Som kund hos Quality Brands Sweden AB har du bland annat rätt att få ut ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter eller köphistorik.


Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter ska tas bort, om de inte behöver sparas av laglig grund. Personuppgifter kan endast tas bort om kundens alla fakturor är betalda.


Personuppgifterna lagras för en tid om 36 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


GDPR är en ny och oprövad lag och kan komma tolkas på annat sätt med tiden, så innehållet i denna policy komma att ändras.


Vid köp hos qbsweden.se sköts betalningen via Stripe eller Paypal.


Mer detaljerad information om GDPR kan du se på Datainspektionens hemsida.


Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du info@qbsweden.se

Qaulity Brands Sweden AB

E-Post: info @ qbsweden.se

Telefon: +46 704 88 25 17

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved

* indicates required

Ta del av tävlingar, nyheter, recept och erbjudanden om våra underbara produkter och varumärken.